Dr Krzysztof Woźniak
O mnie
Dydaktyka
Publikacje
Konsulting
Kontakt
Konsulting i praca w charakterze eksperta

Recenzowanie wniosków o dofinansowanie Unii Europejskiej dla:

 • Sekretariatu Eurostars! Eureka w Brukseli,
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwa Gospodarki obecnie Ministerstwa Rozwoju,
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a obecnie Ministerstwa Cyfryzacji,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 • Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • i inne