Dr Krzysztof Woźniak
O mnie
Dydaktyka
Publikacje
Konsulting
Kontakt
Dydaktyka

Prowadzenie zajęć dydaktycznych - wykładów, szkoleń i ćwiczeń o następującej tematyce:
 • zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi,
 • metody oceny efektywności przedsięwzięć ekonomicznych,
 • analiza i projektowania procesów zarządzania,
 • projektowania systemów i instrumentów zarządzania,
 • doskonalenie systemów zarządzania,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych,
 • e-biznes,
 • zarządzanie jakością,
 • podstawy zarządzania,
 • zarządzanie procesowe,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • systemy informacyjne w administracji publicznej,
 • systemy informacji menedżerskiej.

Współpraca z:

 • Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie,