Dr Krzysztof Woźniak
O mnie
Dydaktyka
Publikacje
Konsulting
Kontakt
Dr Krzysztof Woźniak

Dr Krzysztof Woźniak jest pracownikiem Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W pracy naukowej zajmuje się doskonaleniem systemów zarządzania, systemami informacji menedżerskiej, analizą i projektowaniem procesów zarządzania.

(Uwaga! Dla studentów UEK materiały udostępniane są przez platformę Moodle) Hasło dostępu podane zostało na zajęciach !

Slajdy z wykładów Systemy Informacji Jakościowej
Portal Projektu Encyklopedia Zarządzania oraz Encyklopedia zarządzania m-files


Działalność Praktyczna

W ramach działalności praktycznej zajmuje się reorganizacją systemów i procesów zarządzania, w szczególności zaś systemów zarządzania jakością oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Obsługuje także wiele przedsiębiorstw i organizacji w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych. Najważniejsze projekty, w których uczestniczył lub uczestniczy to:
 • wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu obsługi sprzedaży w sp-ni pracy ESPEFA,
 • obsługa informatyczna i konsulting dla Radia Kraków S.A.,
 • wdrożenie systemu ERP w Tobacco Trading International Poland,
 • konsulting informatyczno-prawny dla Teatru Starego w Krakowie,
 • wdrożenie i cykliczne audyty systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach,
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie normy zarządzania jakością ISO 9000,
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji wg normy ISO 27001,
 • opracowanie biznes planu oraz analizy strategicznej dla Inter Trade Sp. z o.o.,
 • współpraca przy realizacji projektów konsultingowych Krakowskiego Instytutu Jakości,
 • współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym (ekspert technologiczny w "Laboratoriach Foresight", prowadzenie warsztatów Foresight i opracowanie raportu końcowego),
 • współpraca z PARP jako ekspert oceniający wnioski w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
 • przewodniczący Rady Nadzorczej spółek Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. oraz Zakłady Remontowo-Budowlane WAM w latach 2011-2013
 • udział w Komisji Konkursowej "Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2012”
 • i wiele innych.
Zapraszam do obejrzenia prezentacji: Jak napisać i opublikować artykuł naukowy.